ENERGOM PROJEKTY a.s. - působnost celá ČR Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

BOZP pro firmy a podnikatele


Kontrola hasičského záchranného sboru (HZS)


Zastoupíme Vás u kontroly

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování.

Povinné položky jsou označeny červenou barvou.

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor (HZS) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry. Poskytuje rovněž pomoc v případě mimořádných událostí, jakými jsou živelné pohromy, průmyslové havárie nebo teroristické útoky. Hasičský záchranný sbor České republiky je součástí integrovaného záchranného systému, který zajišťuje koordinovaný postup při veškerých záchranných pracích.

Oddělení HZS

Je tvořen generálním ředitelstvím, které spadá pod Ministerstvo vnitra, 14 krajskými odděleními, záchrannými útvary v Hlučíně a Zbirohu a střední a vyšší odbornou školou požární ochrany ve Frýdku - Místku. Pod hasičský záchranný sbor spadá rovněž Školní a výcvikové zařízeni HZS České republiky, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha a Skladovací a oprávárenské zařízení HZS České republiky. Kontrolu nad požární ochranou provádí stavební dozor. Ten zahrnuje činnosti, které jsou prováděny příslušnými orgány zastupujícími stát. Jsou to Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho jednotlivá oddělení v krajích. K těmto činnostem patří analýza stávajícího prostředí, sledování vývojových trendů v oblasti požární prevence, zpracování koncepčních programů, řízení a kontrola plnění jednotlivých úkolů a součinnost s dalšími ministerstvy při přípravě, tvorbě a realizaci protipožárních opatření. Hrozí-li bezprostření riziko vzniku požárů je Hasičský záchranný sbor v rámci státního požárního dozoru oprávněn vyloučit nebezpečné věci z užívání, zastavit činnost nebo provoz.

Obsah kontroly hasičského záchranného sboru

Aby se těmto již krizovým situacím předcházelo jsou prováděny kontroly. Ty se zaměřují na dodržování povinností obsažených v předpisech o požární ochraně, posuzování územně plánovací dokumentace, ověřování dodržování podmínek požární bezpečnosti, schvalování posouzení nebezpečí činností se zvýšeným rizikem a zjišťováním možných příčin požárů. Při zjištěných nedostatcích kontrolní orgány ukládají opatření k jejich odstranění a kontrolují plnění nápravy.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace