Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


BOZP

Při výkonu práce je důležitý nejen správný postup, ale také vlastní bezpečnost a ochrana zdraví. Protože však toto odvětví mnozí podceňují, snadno pak dochází k pracovním úrazům, které mohou zanechat následky na celý život. Proto je neméně důležité bezpečnost práce nepodceňovat a v potřebné míře se jí věnovat.

Co znamená BOZP

Jak je již v úvodu zmíněno, jedná se o zkratku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. Když jako nový zaměstnanec nastoupíte do zaměstnání, musíte dle platných zákonů ČR projít školením BOZP. Jenže ne všude se tak děje. Obvykle se školení skládá z několika základních zásad, se kterými vás seznámí sám majitel firmy, případně ten, kdo s vámi sepisuje smlouvu. Následně dostanete k podpisu kompletní seznam popisu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který si máte přečíst.

Ochrana lidí, ale i majetku

A nejde jen o školení příslušných zaměstnanců, ale také zajištění kompletní bezpečnosti při práci. Není například možné, aby Vaši zaměstnanci, pracující na stavbě nenosili ochranné helmy. Pakliže se tak stane a přijde kontrola, bude Vám hrozit nemalá pokuta. A i když jde o poměrnou maličkost, sankce jsou neúprosné. A přitom nejde jen o helmy a zajištění kompletní ochrany zaměstnanců, ale i širokého okolí, a majetku.

Jakými předpisy se BOZP řídí?

Protože zákony a nařízení, kterými se komplexní bezpečnost a ochrana zdraví při práci řídí, mohou měnit, je důležité mít tuto oblast zajištěnou dle platných předpisů. Nejvhodnější variantou je externí firma, jež se touto problematikou zabývá a je vám schopna zajistit nejen komplexní provedení školení, ale i dokumentaci s tím spojenou a pak také zajištění ochrany na pracovišti.

Externí společnost

Kontaktujte naši společnost a využijte nejlepší možnost, jak mít dokonale zajištěnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle platných zákonů. Není nutno pro tuto činnost zaměstnávat dalšího pracovníka, protože my lépe, než kdo jiný známe naprosto přesně nové úpravy v zákonech, které jsou prováděny, nebo teprve provedeny budou a Vás jako objednavatele služeb v dostatečném předstihu na skutečnosti upozorníme.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace