Školení BOZP práce ve výškách

Práci ve výškách vykonává celá řada odborníků z mnoha různých profesí. Výška, ve které jsou práce prováděny, může být různá. Může jít o pár metrů nad zemí, ale i o velmi mnoho metrů, kdy ze země vypadá pracovník jako malý panáček. Všechny práce ve výšce mají jedno společné. A to riziko pádu a úrazu následkem pádu.

Pád z výšky zásluhou nedodržování bezpečnostních předpisů a špatného zajištění se objevuje velmi často. V roce 2012 bylo uvedeno více jak 30 smrtelných úrazů zásluhou pádu z výšky u odborných pracovníků. To je samozřejmě další a dosti pádný důvod, proč školit pracovníky jednotlivých oborů o BOZP při práci ve výšce.

Proč na školení BOZP ve výškách?

Kromě zajištění bezpečnosti, které se naškolení probírá, je to fakt, že toto školení vyplývá ze zákona. A to konkrétně z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a směrnice č. 2001/45/ES. Samotné školení nechrání jen zaměstnance, ale i majitele firem, které musejí o školení BOZP vést evidenci. Navíc je-li zaměstnanec řádně proškolen a přesto dojde k úrazu na základě nedodržení bezpečnostních pravidel, pak zaměstnavatel nenese odpovědnost.

Kdo musí na školení BOZP ve výškách?

Školení BOZP ve výškách je povinné pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance, kteří při provádění pracovní činnosti pracují ve výšce a jsou ohroženi pádem z výšky anebo do hloubky. Proškoleni by měli být i zaměstnavatelé, kteří sice sami činnost nevykonávají, ale zajišťují bezpečnostní pomůcky pro své zaměstnance. Důležitost školení plyne i z nutnosti pravidelných kontrol.

Náplň školení BOZP ve výškách

Na školení jsou probírány veškeré informace o problematice práce ve výškách. Kromě praktických otázek se probírají i jednotlivé zákony, jejich znění a způsob dokumentace. Teoreticky i prakticky se zde seznámíte s lanovou technikou, způsobem jejího používání k zajištění a také vázání bezpečnostních uzlů. Součástí školení BOZP ve výškách jsou i základy první pomoci a záchranné práce při pádu z výšky včetně evakuace a přenesení raněného. Pro jednotlivé obory jsou připravena specifika vycházející z jejich pracovní činnosti.

Jak probíhá školení BOZP ve výškách?

Typ školení je vhodné vybrat podle počtu zaměstnanců. U větších kolektivů se vyplatí školení přímo ve firmě, nebo v učebnách školící firmy. Velkou výhodou obou typů školení je praktická výuka a praktická ukázka s možností vyzkoušení na živo. Výhodná je i možnost pokládání otázek. Druhou možností je moderní školení on-line. Tedy přes internet. Zde je celé školení BOZP ve výškách srozumitelně vysvětleno a ukázáno v přípravném školícím textu, který je zakončen testem. On-line školení je vhodné pro jednotlivce a malé firmy. Jeho nevýhodou je nemožnost praktického vyzkoušení a kladení otázek přednášejícímu.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů