Revize komínů

V období, kdy se blíží topná sezona, je potřeba myslet na revizi svého komínu spíše, než kdy dříve. To je totiž ten nejlepší čas, kdy se komín pročistí a tak se zvesela může začít topnou sezonou bez úhony. Kdo opomíná tuto vyhlášku, ale i akt zdravého rozumu, ten pak má škody na majetku, protože tak často a poměrně snadno může dojít k požáru. Hasiči by o tom jistě mohli vyprávět dlouhé a nekonečné příběhy, kde byli hasit a to jen proto, že majitel domu, objektu bral na lehkou váhu pravidelnou a povinnou revizi svého komína a tak přišel o dost více, než by zaplatil šikovnému kominíkovi. I když jsou to příběhy katastrofické, bohužel jsou pravdivé a může se tak stát komukoli, kdo prostě pravidelnou revizi svého komína opomene.

Pojišťovna jako záchrana? Ani omylem

Dost lidí k celé věci s revizí komína přistupuje tak, že se vlastně nic neděje a raději si připlatí za pojištění domácnosti, proti požárům a tak dále, s tím, že kdyby něco takového nastalo, pak jsou „v klidu“. Jenže to až tak pravdou není. Pojištění si sice platit mohou, když přijdou o majetek a nastanou jim potíže s obnovou svého příbytku a tak dále, jim možná také potíže nedělá, jenže vrásku jim určitě ve tváři vykouzlí informace, až se prošetří, že vznikem požáru byl komín v zanedbatelném stavu a nerespektování vyhlášek, takže poškozený prostě nedostane jako odškodné nic. Na to jistě nebudete čekat a ani spoléhat. Pravidelná revize nezabere mnoho času, je nutné se domluvit a pak krátkou prověrku provést.

Vyhláška, povinnosti, realizace

Provoz komína, respektive bezpečná provoz komína ošetřuje nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zkrátka a dobře toto nařízení vlády jasně ukládá povinnost majitele takového zařízení, provádět pravidelné kontroly tohoto zařízení tak, aby bylo jasně zjevné, že zařízení v celém rozsahu bude v pořádku a nedojde tak k požáru, respektive toto riziko bude do značné míry eliminováno.

Kdo provádí revizi komínů?

Tuto službu může provádět jedině osoba způsobilá pro výkon revizí komínů a jiných podobných zařízení. Touto osobou je kominík, respektive způsobilá osoba, držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kominík vydá na základě své způsobilosti o provedené kontrole komína revizní značení s datem konání, aby tak vše bylo v pořádku i co se týče zákona, ale také pro klid duše, že v tu chvíli je komín zcela funkční a nehrozí žádné velké riziko vzniku požáru.

Kdy se revize komínů provádí?

Revize komínů a podobných zařízení se provádí pravidelně každý rok před uvedením topné sezony, ale i tehdy kdy dojde ke stavební úpravě komína. Také je povinností každého majitele provést revizi při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv a totéž platí i při výměně nebo nové instalaci. Revizi je každopádně povinen majitel také nechat provést po zvláštních změnách, jako jsou požáry daného komína, anebo při jakémkoli neočekávaném pohybu, změně a tak dále.

„Dříve to stačilo a požár nenastal“

To je věta, kterou jsi neznalci pokládají rádi a také tím nesmyslně omlouvají to, proč ještě revizi komína nemají a nebudou tak ani dělat. Jenže to, co tvrdí, není vůbec pravda. Nařízení vlády, podle kterého se dnes máme řídit při provádění pravidelných revizí komína a tak také ošetřit vždy pře topnou sezonou, nebo v případech, kdy dojde k nějaké změně, pak není tolik přísná, protože třeba v osmdesátých letech bylo zapotřebí, dle nařízení vlády, aby se komín vymetal asi pětkrát ročně. Takže dnešní ochrana, tedy povinnost provádět revize je spíše zanedbatelná a pokud tak nedošlo k nějaké změně, pak je potřeba alespoň jednou ročně komín vyčistit.

Rizika pro firmy, které nemají pravidelné revize komínů

Riziko nehrozí jen majitelům bytů a domů, ale samozřejmě také majitelům areálů, firem, budov a tak dále. Zkrátka podnikatelům, kteří vlastní objekty, kde se také běžně užívají komíny a podobná zařízení. To je jistě logické, stejně tak jim vzniká riziko, pokud se nebudou nařízením vlády řídit, to riziko s sebou nese nejen to, že namátková kontrola může majitele objektu vyjít pěkně draho, ale především je tu dost velké riziko vzniku požáru a tak také mnohočetné ztráty na majetku. Už jen z tohoto důvodu je pro firmy nutné, aby skutečně a hlavně ve svůj prospěch tak konaly a své zanesené komíny si nechali pročistit.

Opět je nutno zmínit, že dobré pojištění, v tomto ohledu drahé pojištění, není vhodnou ochranou.

Pro podnikatele je také dost zásadní fakt, že pokud v objektu jejich firmy začne hořet, vzniká nejen škoda na majetku, ale také dalším rozvoji firmy, protože vždy tak bude část provozu omezena, nebo úplně zamezena a tak každá firma přichází o velké částky z tržeb, výdělků.

Lhůty kontrol a revizí plynových zařízení

Přitom nařízení vlády, vyhlášky o provádění revizí komínů neplatí jen pro ty, co topí klasickým způsobem, tedy kamny a topení dřevem, ale také se revize vztahuje i na ty, co mají plynová zařízení. Zde platí také důležité pravidlo a to, že zde se obzvlášť musí počínat zodpovědně, neboť se u nás ročně otráví ze zplodin, vzniklých právě nekontrolovaným zařízením, několik desítek lidí. A to je velké číslo, bohužel také zbytečné.

Revize servisním technikem spotřebiče se provádí jednou ročně. Stejně tak i kontrola plynových rozvodů a zařízení.

Přitom plná revize plynových rozvodů a zařízení je v povinnosti provádět jednou za tři roky a talková zkouška plynovodu má vždy platnost maximálně na půl roku, tedy je v tomto termínu nutná provádět.

Revizní zpráva jako důležitý doklad

Je potřeba myslet nejen na dodržování zákona, nařízení vlády, vyhlášek a všech dalších pravidel, ale především i na to, že jde hlavě o vlastní bezpečnost, ochranu majetku svého, ale i blízkých, také ochranu zdraví, svých nejbližších, ale i okolí. Cokoli, co se nedbalostí může stát, může nejen tížit peněženku, ale především svědomí. Na to je především potřeba myslet a počínat si vždy zodpovědně. Revizní zpráva tak má cenu zlata a je vydána vždy způsobilou osobou, která takové prohlášení může vydat. Pokud by k neštěstí přece jen došlo, pak i revizní zpráva může být právě důležitý dokument pro pojišťovnu, kde alespoň tak v případě neštěstí, můžete žádat náhradu za škodu, pokud máte sjednané pojištění.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů