BOZP ve školství

BOZP ve školách je zřejmě nejsložitější problematikou při zpracování dokumentace i reálného zajišťování BOZP.

Je nutné zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro zaměstnance, ať již učitele nebo technické pracovníky a samozřejmě i žáky. Složitost problematiky je vysoká u všech věkových kategorií žáků, počínaje mateřskou školou a konče školou vysokou. Dalším, co je velmi důležité, je zohlednění způsobu vzdělávání. Čím je vzdělávání složitější, technicky náročnější, tím je BOZP rozšířenější. Tedy dokumentace BOZP, která má být manuálem pro bezpečné vzdělávání na školách.

Složitost BOZP ve školství

Pro oblast školství je celá BOZP podstatně náročnější, poněvadž děti myslí jinak než dospělí. I když je každé dítě s BOZP seznámeno, tak ne vždy tato pravidla dodržuje. A proto je toto chování nutné zohlednit již při samotném vytváření BOZP dokumentace. Zohlednit je nutné také odborné zaměření každé jednotlivé školy. Méně složitá bude problematika BOZP u škol hudebních, jazykových nebo uměleckých. Naopak mnohem složitější bude u škol zaměřených na techniku, které disponují praktickými pracovišti a aktivně využívají laboratoře.

Co neopomenout u BOZP ve školství

Pro vytváření BOZP na školách existují základní zásady, které by neměly být při vytváření BOZP opomenuty.

 • Prevence rizik – jde o účelné vyhledávání a zhodnocování všech možných rizik spojených s pracovním prostředím školy i s prostředím, kde se žáci pohybují. To znamená, že riziko může nastat na výletě nebo plaveckém výcviku.
 • Školení BOZP – školením musí projít v přiměřené formě žáci i zaměstnanci školy. Je nutné zaznamenávat školení v dokumentaci o BOZP.
 • První pomoc – opět je uvedena v dokumentaci a jsou s ní seznámeni žáci i zaměstnanci v rámci školení BOZP
 • Pracovní úrazy – BOZP dokumentace uvádí, řešení pracovních úrazů žáků i zaměstnanců.
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a žáků škol – tato jsou u BOZP uváděna všeobecně i cíleně podle zaměření jednotlivých škol.
 • Zákaz kouření – i toto je třeba u BOZP na školách pevně uvádět a prakticky zajišťovat.
 • Ženy a mladiství – pro tyto kategorie zaměstnanců, ale i žáků jsou uváděny upravené pracovní podmínky.
 • Prověrky BOZP – mají se provádět v ročních intervalech a zaznamenávat do dokumentace BOZP.
 • Revize a kontroly – jde o uvedení pravidelných kontrol a revizí všech užívaných zařízení, ať již technických, pracovních nebo třeba sportovních.
 • Dokumentace BOZP – musí být správně vytvořena, vedena a aktualizována.
 • Pracovní podmínky – zejména ve školách je nutné zavádění ergonomických požadavků podle činností.
 • Biologičtí činitelé – práce s těmito činiteli musí být řádně zajištěna a zajištění musí být v dokumentaci BOZP.
 • Hygienické požadavky – pro školství platí opatření a zvláštní hygienická pravidla, která taktéž jsou součástí BOZP a její dokumentace.

BOZP ve školství

Vytvoření BOZP pro jednotlivé školy je náročná a velmi odpovědná práce. Často se vyplatí svěřit nejen vytvoření pravidel a dokumentace BOZP profesionální firmě, ale i její pravidelné dlouhodobé vedení.

ENERGOM Projekty a.s. – specialista na BOZP ve školství Odborníci naší společnosti ENERGOM Projekty, a.s. Vám zajistí vše potřebné pro dodržení zákonů v oblasti požární ochrany.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů