Roční prověrka BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být tím, na co zaměstnavatelé, ale i sami zaměstnanci berou největší ohled v součinnosti s vlastní výrobou a produkcí. Jenže když někdo daná rizika podcení a nebere na ně ohled, může přijít nejen k značné škodě, ale také újmě na zdraví.

Co obsahuje roční prověrka BOZP?

Samotná roční prověrka BOZP je komplexní zajištění stanov, dokumentů a průběhu práce, dle ohleduplnosti na vlastní zdraví, ale i na ochranu majetku a obecného okolí. Zahrnuje tak i požární ochranu a vše, co k ní patří, včetně důkladného školení o bezpečnosti práce, obzvlášť pak u rizikových oborů.

Bezpečnost práce – ochrana majetku, i lidí

Je nezbytné vědět, že ač se prevence podceňuje, laxní přístup k bezpečnostním opatřením v práci, je výrazně nejčastější příčina toho, proč vznikají pracovní úrazy, někdy bohužel i se smrtelnými následky. Bylo již mnoho takových, kteří si říkali, že zrovna jim se podobná situace stát nemůže, protože jsou přece mistry svého oboru. Jenže bohužel, i ty nejlepší, pokud situaci podcení, se takové neštěstí nevyhne. V lepším případě dojde „jen“ na škody majetkové, což však může znamenat finanční sankce a to se zas projeví na dalších stránkách lidského fungování, zdraví počínaje.

Roční prověrka BOZP – Nepodceňujte situaci

Proč si tedy dělat zbytečné problémy a veškerou bezpečnost a ochranu při práci i požární ochranu podceňovat? Jestliže jste majitel firmy, nestačí, aby byly všem zaměstnancům rozdány formuláře, kde podpisem stvrdí pravdivost všech daných údajů a to, že jim rozumí, bude se dle nich řídit a chápe riziko zanedbání. To je sice jistá právní ochrana pro zaměstnavatele, ale rozhodně nezabraňuje vzniku nešťastných událostí.

BOZP – Vyhlášky a samotný zákon

Samozřejmě bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ale požární ochrana, je zákonem chráněna a upravena. Naši zákonodárci jsou činní a již několikrát došlo k úpravám i doplnění takových předpisů proto, aby se co nejvíce zamezilo možnému vzniku nepříjemných až tragických událostí. Jde nejen o majetek, a především životy, ale i ochranu životního prostředí, ekonomiky a dalších sekcí lidského žití. Pakliže jako provozovatel podniku podceníte situaci a podle novelizovaných vyhlášek i samotného zákona postupovat nebudete, je možné, že vás stihne nemalá sankce za porušení.

Profesionální zajištění BOZP – ENERGOM Projekty, a.s.

To, aby veškerá dokumentace, ale i řešení pracoviště a přilehlých objektů bylo v souladu se zákonem, ale i zabezpečením proti vzniku a rozvoji ničivých požárů, zabezpečují odborné firmy. Ty, jež se zabývají touto sekcí, znají dobře jak nové vyhlášky, tak připravované předpisy. Vždy a včas umí řešit situaci a vám tak pomoci zabránit vzniku nepříjemných situací, které by vedly ke značným ztrátám. Společnost ENERGOM Projekty, a.s. Vám zajistí prověrku BOZP v celé ČR.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů