Revize hasicích přístrojů

Do oblasti celkové požární ochrany patří i revize hasicích přístrojů. Hasicí přístroj musí být v každé firmě, bez ohledu na její velkost. Výběr typu hasicích přístrojů se pak odvíjí od zaměření a pracovní činnosti firmy. Vždy je však zapotřebí více typů hasicích přístrojů. Pro rodinné domy je výběr hasicího přístroje jednodušší. Typ hasicího přístroje je totiž uveden přímo v zákonu. Zákon udává, že všechny rodinné domy, které prošly kolaudací od data 1. 7. 2008, musí mít umístěny na viditelném a dostupném místě hasicí přístroj typu 34 A.

Výběr a funkčnost hasicích přístrojů

Vybrat hasicí přístroj je tedy důležité. Ovšem stejně důležité je, aby vybraný hasicí přístroj byl funkční. Mnoho lidí se domnívá, že pokud s hasicím přístrojem nemanipulují, není potřeba ho kontrolovat. Zde však hrozí jiné nebezpečí. Každý hasicí přístroj má bezpečnostní ventil. Ten může i při nečinnosti přestat těsnit. Sice neuniká náplň hasicího přístroje, ale tlak klesne, a pokud by bylo třeba hasit požár, tak hasicí přístroj bude nefunkční. Zákon tedy udává četnost pravidelných kontrol i kontrol revizních.

Jak často provádět kontroly hasicích přístrojů?

Přímo u majitele hasicích přístrojů by měla kontrola proběhnout minimálně jedenkrát ročně. Kontrolu je možné si objednat u odborné firmy, která vyšle technika. Ten hasicí přístroj zkontroluje, a pokud najde závadu nebo problém, odveze si hasicí přístroj do dílny, kde provede tlakové zkoušky, opraví a utěsní ventil, přístroj naplní i natlakuje. Kontroly přímo na místě jsou rychlé.

Kontroly hasicích přístrojů a pojištění

Zákon přímo neudává, jak často a kdy provádět kontroly hasicích přístrojů v rodinných domech. Přesto je vhodné u hasicího přístroje minimálně jedenkrát ročně nechat udělat revizní kontrolu. U jednoho hasicího přístroje se vyplatí odvést ho k odborníkovi do dílny. Ten hasicí přístroj zkontroluje a opatří ho štítkem. O kontrole vystaví revizní zprávu, kterou je vhodné uložit až do další kontroly. V případě požáru ji mohou vyžadovat hasiči i pojišťovna.

Revizní kontroly hasicích přístrojů podle typu

Vyhláška zákona upřesňuje, jak často, který typ hasicího přístroje kontrolovat. Běžné kontroly se, jak již bylo napsáno, provádí ročně. Pokud jde o hasicí přístroje mající náplň, vodu s přísadami, musí každé tři roky absolvovat dílenskou servisní kontrolu. Zde se provádí periodická tlaková zkouška nádoby, a další kontroly a opravy, které zajistí bezvadnost a funkčnost hasicího přístroje. Jde o vodní hasicí přístroje mrazuvzdorné, se smáčedlem a pěnidlem. U všech ostatních typů hasicích přístrojů se kompletní revizní kontrola provádí každých 5 let. Patří sem hasicí přístroje práškové, sněhové, pěnové a halotronové.

Revizní zpráva a štítek

Každá revizní kontrola musí být doložena revizní zprávou a hasicí přístroj musí být označen datem poslední kontroly.

Revize hasících přístrojů ENERGOM Projetky a.s.

Revize hasicích přístrojů spadá do oblasti požární ochrany, kterou Vám rádi zabezpečí profesionálové naši společnosti ENERGOM Projekty a.s.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů