Revize elektroinstalace

Elektroinstalace, která je kvalitně provedená, znamená bezpečí pro celou domácnost a také ušetřené peníze na opravách elektrických zařízení. Většinou platí pravidlo, že čím je elektroinstalace starší, tím může znamenat větší rizika. Materiály po určitém čase začínají stárnout a tak je nutná jejich výměna. S technickým pokrokem také souvisí nové materiály, které přináší větší bezpečnost. Mnoho lidí se tak rozhoduje pro rekonstrukci elektroinstalací. Na tyto práce je vždy lepší najmout si odborníka, který se v této oblasti orientuje. Špatně odvedená práce na elektroinstalacích může mít nedozírné následky.

Projekt elektroinstalace

Na úplném začátku stojí projekt elektrických instalací. Na projekt je vždy potřeba najít si dostatek času a nic neuspěchat. Kvalitně zpracovaný projekt elektroinstalace vám zajistí lepší podmínky pro ovládání a také úsporu energie. Naše přání a požadavky je třeba vždy prodiskutovat s odborníkem a ten nám nabídne odpovídající řešení. Projekt elektroinstalace také dává jasné podmínky firmě, která jej provádí. Na základě projektu elektroinstalace firma dále vytvoří cenovou nabídku. V projektu elektroinstalací najdeme nákres bytu popřípadě rodinného domu, schéma rozvaděče a projektovou dokumentaci. V projektu jsou zaznamenány nové i staré trasy vedení, umístění zásuvek, spínačů, svítidel a dalších vývodů.

Následuje realizace

Poté následuje realizace elektroinstalací a to buď v bytě nebo rodinném domě. V této chvíli je potřeba vybrat profesionální firmu. Nekvalitně provedená elektroinstalace může poškodit drahé elektrické spotřebiče, zapříčinit vznik požáru nebo způsobit ublížení na zdraví v nejhorších případech smrt. Po dokončení elektroinstalací následují práce zednické. Tyto práce už nejsou časově tak náročné.

Revize elektroinstalací

Odborníka na revizi elektroinstalací je vhodné pozvat jednou za pět let. Revize elektroinstalací vám zaručí, že vaše elektroinstalace v domě je bezpečná. Po revizi elektroinstalací si můžete být jisti, že všechny elektrospotřebiče, elektroinstalace a hromosvody jsou v pořádku. Pravidelná revize elektroinstalací snižuje riziko vzniku požáru a mohou se při ní odhalit problémy, které by mohly způsobit poškození elektrických zařízení. Pravidelná revize vám tedy pomůže ušetřit peníze za případné opravy. Také pojišťovna vám nevyplatí peníze např. v případě, kdy po požáru po nebo zasažení elektrickým proudem nebudete mít vypracovanou revizi elektroinstalací. A kdo provádí revizi elektroinstalací? Revizi provádí revizní technik s platným oprávněním a příslušnou kvalifikací. Během revize je potřeba technika seznámit s umístěním zařízení, s původní dokumentací a staršími revizními zprávami. Na závěr kontroly obdržíte revizní zprávu.

Pracovníci pro řízení revizí

Zaměřme se více na to, kdo jsou revizní technici. Revizní technici (pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení) jsou osoby s vyšší kvalifikací, s ukončeným odborným vzděláním, praxí a se složenou zkouškou před příslušným orgánem dozoru. Tato osoba u vás bude provádět revizi elektroinstalací po ukončení prací.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů