Revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení se mnohdy zdá zbytečná, až přehnaná, často totiž v budovách a objektech není nouzové osvětlení třeba, slouží v případě potřeby náhlých komplikací, jakými jsou výpadek proudu, následkem nejen vnějších vlivů, ale třeba i požáru, kde je nutné se z hořící budovy ihned evakuovat a zachránit se.

Když vypadne proud a nastane panika

Ať se jedná o požár nebo jakýkoli jiný výpadek elektrického proudu, pak je nutné budovu opustit. K lepšímu a pohodlnějšímu odchodu slouží nouzová osvětlení, která mají vlastní zdroj energie a automaticky se spustí, jakmile vypne elektrický proud. Tyto světla jsou navíc vybaveny i ukazateli, jež určují směr pohybu, takže i v neznámém prostředí je dotyčný informován, kterým směrem se má vydat.

Tendence zapomínat na nouzová osvětlení

Protože však tyto světla málokdo pravidelně používá, může se stát, že se jejich funkce opomene a při potřebě svícení zkrátka nezapnou. Majitelé a správci objektů mají logicky tendence zapomínat na jejich potřebu, obzvlášť pokud se skutečně světla nezapnula už nějaký ten pátek. Takže je opomíjí a ve slepé důvěře mají za to, že pokud se nepotřebovala, tak stále dobře fungují. Jenže tomu tak být nemusí, i nouzová světla mohou mít poruchu, která se projeví až právě ve chvíli, kdy bude nutné nouzová světla použít.

Nutné revize nouzového osvětlení

Proto je nutná pravidelná revize nouzového osvětlení, která tak zajistí, že při nenadálém výpadku proudu bude vše perfektně fungovat, a zabrání tak ještě horším scénářům, než se mohou psát. Pravidelné kontroly se musí provádět, má je na starosti správce objektu, a ručí za ně. Revize nouzového osvětlení však musí provést pověřená osoba s platnou certifikací a aprobací tuto činnost vykonávat.

Údržba nouzového osvětlení

Jak už bylo naznačeno, údržba nouzového osvětlení se musí provádět pravidelně. Denně je nutné zkontrolovat ukazatele napájení, zda vše funguje. Dále jednou za měsíc je nutná stimulace výpadku elektrického proudu a tak také kontrola, zda se všechna nouzová světla sepnou. A jednou za rok se provádí velká kontrola, údržba, při níž se hledí na splňování stanovených dob svícení nouzového osvětlení.

Revize nouzových osvětlení pravidelně

Podle typu budovy, platné legislativy a vyhlášek je nutné provádět pravidelnou revizi nouzového osvětlení. Ta musí být provedena kompletně, a provedena osvědčeným pracovníkem, kde výstupním formátem, tedy osvědčením o provedené revizi bude revizní zpráva. Ta musí splňovat všechny parametry dané zákonem. Pro kompletní informace a prováděných revizích je nutné kontaktovat revizního technika, jež určí přesně potřebu daného objektu a jak tedy se bude revize provádět.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů