Kontrola inspektorátu práce (OIP)

Zastoupíme Vás u kontroly

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování.

Inspektoriát práce

Pracovněprávní vztahy jsou velice složitým oborem, proto se v nich mnoho lidí těžko orientuje. Často zaměstnavatelé využívají této neznalosti u svých zaměstnanců a porušují je. Tomu se znaží zabránit kontroly oblastních inspektoriátů práce.

Počet inspektorátů práce

Těch je celkem osm. Dva najdeme je v Praze (Hlavní město Praha, Středočeský kraj), po jednom pak v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj a Vysočina), Plzni (Karlovarský a Plzeňský kraj), Ústí nad Labem (Ústecký a Liberecký kraj), Hradci Králové (Královéhradecký a Pardubický kraj), Brně (Jihomoravský a Zlínský kraj) a Ostravě (Moravskoslezský a Olomoucký kraj). Tyto pobočky podléhají Státnímu úřadu inspekce práce se sídlem v Opavě.

Činnost OIP

Tyto orgány státní správy dbají o dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toho se snaží dosáhnout kontrolami. Při zjištění nedostatků jsou oprávněny ukládat pokuty za spáchání přestupku nebo správního deliktu.

Oprávnění státního úřadu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce je oprávněn kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a také ukládat za ně pokuty. Naopak těmto orgánům nepřísluší řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli, vydávání stanovisek a výkladů k ustanovením pracovněprávním předpisům. Oznámení o porušování pracovněprávních předpisů může být podáno osobně na některém z oblastním inspektoriátů práce v průběhu poradenských dnů, elektronickou poštou, soudní žalobou nebo podnětem u veřejného ochránce práv.

Pro správné vyřízení podnětu musí obsahovat kopie dokumentů popisovaných skutečností například pracovní smlouvu, výplatní pásky, mzdový výměr a potvrzení o zaměstnání. Nezbytné je označení zaměstnavatele – jeho název, IČ, sídlo a místo výkonu práce, pokud se od něj liší. Obsahovat by mělo také jméno podatele, doručovací adresu a telefonický či jiný kontakt. Na základě tohoto podnětu bude provedena kontrola příslušným oblastním inspektoriátem práce. Ta bude hlavně zaměřena na dodržování právních předpisů v oblasti, o které se stížnost zmiňuje.

Obsah kontrol

Obsahem kontrol jsou především předpisy, z nichž vznikají zaměstnacům, jejim zástupcům či odborovému orgánu práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně předpisů o odměňování.

Zaměřují se však také na předpisy stanovující dobu práce a odpočinku jakož i na celkovou bezpečnost na pracovišti.

Jejich součástí jsou rovněž úpravy nabídek práce a další povinnosti a předpisy obsažené v paragrafu 3. Inspektoráty práce zjišťují také dodržování kolektivních smluv a vnitřních předpisů.

Po skončení kontroly je podatel písemně vyrozuměn o jejím výsledku spolu se sdělením, zda uváděné skutečnosti opravdu kontrolní orgány odhalily.

Pokud již došlo k porušení některého bodu nastupuje finanční postih. Pokuty mohou dosáhnou až částky dvou milionů Kč u fyzických a deset milionů Kč u právnických osob.

Úprava kontrol inspekce práce, práva a povinnosti na kontrolách zúčastněných subjektů jsou podrobně popsány v Zákonu o inspekci práce.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů