Školení řidičů referentských vozidel

To, že na školení řidičů musí každý řidič, pro kterého je řízení vozidla náplní pracovní činnosti, je známo. Všichni tito řidiči musejí ze zákona absolvovat školení řidičů každý rok a to pod dohledem akreditovaného školitele. Na základě těchto školení dostávají řidiči z povolání profesní průkaz. Školení řidičů referentských vozidel je poněkud odlišné. Zde nejde o každodenní řízení, nebo nemusí jít, a proto je zde zákon volnější. Přesto je nezbytné, aby i řidiči referentských vozidel školením prošli. Povinnosti školení řidičů referentských vozidel vyplývají ze zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce a novely Zákoníku práce zákonu č. 309/2006 Sb.

Kdo je řidič referentského vozidla?

V podstatě jde o každého podnikatele a zaměstnance, který řídí v průběhu své pracovní činnosti vozidlo. Přitom nezáleží na tom, jak často vozidlo řídí, ani jak dlouho. Školením musí projít ten, kdo s referentským vozem vyjíždí každodenně na silnice, ten, kdo vozidlo používá jen velmi zřídka i ten, kdo na silnice v podstatě ani nevyjede a vozidlo řídí jen na takzvaných účelových komunikacích.

Jaká je náplň školení řidičů referentských vozidel?

Zákon č. 65/1965 Sb. ukládá v ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům užívajících referenční vozidla školení o právních a o ostatních předpisech k zajištění BOZP, a doplnit toto školení o kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce na pracovišti. Zároveň ukládá povinnost ověřit získané znalosti. Toto znění je výhodou, poněvadž zákon je zde volnější a nespecifikuje přímo obsah ani rozsah, ani náplň školení. Je tedy na objednavateli, v jakém rozsahu bude školení probíhat. Nicméně vždy by školení řidičů referentských vozidel mělo vyplývat z charakteru vykonávané práce a mělo by být doplněno o aktuální změny v pravidlech silničního provozu. Součástí školení by měla být i pravidla BOZP silničního provozu. Každé školení pak musí být zakončeno testem nově získaných znalostí.

Jak často školení řidičů referentských vozidel opakovat?

I zde je zákon volný. Nestanoví žádné termíny ani lhůty. Přesto je vhodné, aby školení řidičů referentských vozidel probíhalo jedenkrát ročně. Tato opakování zajistí proškolení řidičů referentských vozidel a zaměstnavatel má jistotu, že je chráněn v případě nehody nebo nedodržení pravidel zaměstnancem. O všech školeních řidičů – referentů má zaměstnavatel povinnost vést dokumentaci.

Kde objednat školení řidičů referentských vozidel?

Školení řidičů referentských vozidel je možné objednat u školící firmy, která zajistí proškolení buď přímo v místě firmy objednavatele, ve svých vlastních školících prostorách nebo formou on-line. Pro školení většího počtu zaměstnanců je vhodné uspořádat kurz přímo ve firmě. Jde-li o školení jen pro pár zaměstnanců, pak je lépe využít kurzů ve školících centrech. Vhodné jsou také on-line kurzy, které jsou tvořené na míru objednavatele. On-line kurz plně nahrazuje prezenční školení řidičů, poskytuje aktuální informace a je zakončen testem. Výhodou je, že školení proběhne v čase a na místě, které vyhovuje.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů