BOZP ve zdravotnictví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, patří ve zdravotnictví mezi důležité součásti praktického výkonu zaměstnání. Ač se to možná na první pohled nezdá, zdravotničtí pracovníci jsou denně vystavování mnoha rizikům širokého spektra. Pro zdravotnické pracovníky nebo pracovníky sociálních služeb většinou patří k nejproblematičtějším oblastem z pohledu BOZP pohyb na pracovištích, stav technických zařízení a přístrojů, kontakt s potencionálně nebezpečnými látkami, dodržování stanovených limitů přesčasové práce aj.

Nejčastější rizika ve zdravotnictví

Každá práce je něčím specifická a stejně tak specifická jsou i rizika, která zaměstnanci podstupují při výkonu práce na pracovišti, případně v terénu.

Mezi nejčastější rizika BOZP zdravotnických pracovníků obvykle patří například:

  • Poranění při ruční manipulaci s pacienty – součástí každodenní práce určité skupiny zdravotnických pacientů je vysoká námaha při manipulaci s méně pohyblivými nebo nepohyblivými pacienty, což může vést k poranění nebo namožení svalů a šlach, případně poranění páteře apod. Je proto nutné, aby zaměstnanci dodržovali přípustné hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny stanovené nařízením vlády.
  • Bodné a řezné rány nebo škrábnutí, ke kterým může dojít při manipulaci se zdravotnickými nástroji.
  • Popálení při styku s horkými předměty, jako jsou například nápoje a polévky pro pacienty.
  • Poranění elektřinou – někteří zdravotničtí pracovníci při výkonu své práce často pracují s elektrickými zařízeními a přístroji.
  • Ionizující záření při obsluze rentgenu.
  • Neionizující záření, například při obsluze laseru.
  • Vlivy chemických a biologických látek zejména při práci v laboratořích, případně vlivy biologických látek při kontaktu s nemocnými pacienty (viry, bakterie).
  • Uklouznutí, podvrtnutí nebo upadnutí – většina zdravotnických pracovníků se na svém pracovišti často a spěšně přesouvá. Z tohoto důvodu musejí být komunikace, podlahy, schodiště atp. ošetřeny a udržovány dle požadavků příslušných ustanoveních právních předpisů a norem.
  • Osobní ochranné pracovní pomůcky ve zdravotnictví

Mezi neoddělitelné součásti BOZP patří povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky, zkráceně OOPP. Vzhledem k výše zmíněným rizikových faktorům patří ve zdravotnictví OOPP k velmi důležitým prvkům sloužícím pro eliminaci rizik spojených s výkonem práce.

Vyhledávání rizik a preventivní opatření BOZP

Povinností zaměstnavatele je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. S tím souvisí neustálé vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich omezení. Tuto činnost by měl provádět zaměstnanec s odbornou způsobilostí, případně třetí osoba s odbornou způsobilostí.

Jednička na BOZP ve zdravotnictví – ENERGOM Projekty a.s.

Pakliže u Vás žádné zaměstnance s odbornou způsobilostí nemáte, obraťte se na odborníky z ENERGOM Projekty a.s., kteří provedou preventivní vnitropodnikové kontroly, navrhnou a zrealizují potřebné preventivní kroky a dle potřeb zajistí i další nezbytnosti BOZP, jako jsou vedení dokumentace, školení BOZP zaměstnanců, vypracování pracovních směrnic a havarijních plánů, zajištění potřebných OOPP aj.

Kontaktujte nás

Chcete poptat naše služby nebo se jen na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Proč spolupracovat s námi?

Působíme po celé ČR

Máme profesionální tým specialistů

Poskytujeme konzultace zdarma

Máme stovky spokojených klientů

V oboru se pohybujeme přes 15 let

Školení provádíme osobně i online na dálku

Plníme termíny a hlídáme je za Vás

Známe nové i plánované úpravy v zákonech

Zastupujeme při kontrolách kontrolních orgánů