ENERGOM PROJEKTY a.s. - působnost celá ČR Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

BOZP pro firmy a podnikatele


Kontrola krajské hygienické stanice


Zastoupíme Vás u kontroly

Čeká Vás kontrola? Kontaktujte nás zajistíme Vám hladký průběh kontroly, vč. zastupování.

Povinné položky jsou označeny červenou barvou.

Krajská hygienická stanice

Dodržováním správné hygieny předcházíme mnoha infekčním onemocněním. Toto hlídají hygienické stanice. Ty najdeme ve všech krajích České republiky.

Činnost hygienických stanic

Činnost hygienických stanic lze rozdělit na několik oblastí. Jednou z nich je sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Zde patří odbor protiepidemický, hygieny obecné, komunální, práce, výživy, předmětů běžnéhu užívání, dětí a mladistvých. Ochrana a podpora veřejného zdraví zahrnuje odpovědnost za provádění veškerých odborných činností souvisejících s výkonem státní správy. Podílí se také na zpracování zásadních materiálů v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví a zároveň vede evidenci podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru, spolurozhoduje při sestavování plánů kontrolní činnosti včetně jeho plnění, odpovídá za opodstatněnost požadovaných úkolů a kontroluje správnost rozhodnutí a stanovisek.

Obecná hygiena a komunální

Dalším odborem spadajícím pod krajskou hygienickou stanici je hygiena obecná a komunální. Ta se soustřeďuje na dozor nad dodržováním stanovených předpisů k ochraně veřejného zdraví. Jedná se o kontrolu zásobování pitnou vodou, výrobků přicházející do kontaktu s ní a vodárenské technologie. Hygiena obecná a komunální také zkoumá koupaliště, bazény, sauny a koupací oblasti. Její činnost rovněž zahrnuje sledování zabezpečení vhodné ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícímu záření. Pod tento odbor spadají epidemiologicky závažné činnosti například ubytovací služby, vnitřní prostředí staveb a pohřebnictví. Odbor hygieny obecné a komunální prověřuje znalosti k ochraně veřejného zdraví fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost a zároveň monitoruje vztahy zdravotního stavu obyvatelstva s faktory životních a pracovních podmínek.

Spolupráce se správními úřady

V těchto oblastech úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky daného regionu. Podílí se na úkolech integrovaného záchraného systému a řeší podněty obyvatel týkající se životních podmínek, jakými jsou například hluk, voda nebo vibrace. Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání se zabývá plánováním a organizací státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb.

Hygiena práce

Krajské hygienické stanice se zabývají taktéž hygienou práce. Provádějí dozor na pracovištích s důrazem na bezchybné plnění požadavků stanovených předpisy na ochranu zdraví. Při této činnosti se zaměřují především na provedení místa výkonu práce, osvětlení, větrání a vyhovující mikroklimatické podmínky.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace