Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Revize komínů

V období, kdy se blíží topná sezona, je potřeba myslet na revizi svého komínu spíše, než kdy dříve. To je totiž ten nejlepší čas, kdy se komín pročistí a tak se zvesela může začít topnou sezonou bez úhony. Kdo opomíná tuto vyhlášku, ale i akt zdravého rozumu, ten pak má škody na majetku, protože tak často a poměrně snadno může dojít k požáru. Hasiči by o tom jistě mohli vyprávět dlouhé a nekonečné příběhy, kde byli hasit a to jen proto, že majitel domu, objektu bral na lehkou váhu pravidelnou a povinnou revizi svého komína a tak přišel o dost více, než by zaplatil šikovnému kominíkovi. I když jsou to příběhy katastrofické, bohužel jsou pravdivé a může se tak stát komukoli, kdo prostě pravidelnou revizi svého komína opomene.

Pojišťovna jako záchrana? Ani omylem

Dost lidí k celé věci s revizí komína přistupuje tak, že se vlastně nic neděje a raději si připlatí za pojištění domácnosti, proti požárům a tak dále, s tím, že kdyby něco takového nastalo, pak jsou „v klidu“. Jenže to až tak pravdou není. Pojištění si sice platit mohou, když přijdou o majetek a nastanou jim potíže s obnovou svého příbytku a tak dále, jim možná také potíže nedělá, jenže vrásku jim určitě ve tváři vykouzlí informace, až se prošetří, že vznikem požáru byl komín v zanedbatelném stavu a nerespektování vyhlášek, takže poškozený prostě nedostane jako odškodné nic. Na to jistě nebudete čekat a ani spoléhat. Pravidelná revize nezabere mnoho času, je nutné se domluvit a pak krátkou prověrku provést.

Vyhláška, povinnosti, realizace

Provoz komína, respektive bezpečná provoz komína ošetřuje nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Zkrátka a dobře toto nařízení vlády jasně ukládá povinnost majitele takového zařízení, provádět pravidelné kontroly tohoto zařízení tak, aby bylo jasně zjevné, že zařízení v celém rozsahu bude v pořádku a nedojde tak k požáru, respektive toto riziko bude do značné míry eliminováno.

Kdo provádí revizi komínů?

Tuto službu může provádět jedině osoba způsobilá pro výkon revizí komínů a jiných podobných zařízení. Touto osobou je kominík, respektive způsobilá osoba, držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kominík vydá na základě své způsobilosti o provedené kontrole komína revizní značení s datem konání, aby tak vše bylo v pořádku i co se týče zákona, ale také pro klid duše, že v tu chvíli je komín zcela funkční a nehrozí žádné velké riziko vzniku požáru.

Kdy se revize komínů provádí?

Revize komínů a podobných zařízení se provádí pravidelně každý rok před uvedením topné sezony, ale i tehdy kdy dojde ke stavební úpravě komína. Také je povinností každého majitele provést revizi při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv a totéž platí i při výměně nebo nové instalaci. Revizi je každopádně povinen majitel také nechat provést po zvláštních změnách, jako jsou požáry daného komína, anebo při jakémkoli neočekávaném pohybu, změně a tak dále.

„Dříve to stačilo a požár nenastal“

To je věta, kterou jsi neznalci pokládají rádi a také tím nesmyslně omlouvají to, proč ještě revizi komína nemají a nebudou tak ani dělat. Jenže to, co tvrdí, není vůbec pravda. Nařízení vlády, podle kterého se dnes máme řídit při provádění pravidelných revizí komína a tak také ošetřit vždy pře topnou sezonou, nebo v případech, kdy dojde k nějaké změně, pak není tolik přísná, protože třeba v osmdesátých letech bylo zapotřebí, dle nařízení vlády, aby se komín vymetal asi pětkrát ročně. Takže dnešní ochrana, tedy povinnost provádět revize je spíše zanedbatelná a pokud tak nedošlo k nějaké změně, pak je potřeba alespoň jednou ročně komín vyčistit.

Rizika pro firmy, které nemají pravidelné revize komínů

Riziko nehrozí jen majitelům bytů a domů, ale samozřejmě také majitelům areálů, firem, budov a tak dále. Zkrátka podnikatelům, kteří vlastní objekty, kde se také běžně užívají komíny a podobná zařízení. To je jistě logické, stejně tak jim vzniká riziko, pokud se nebudou nařízením vlády řídit, to riziko s sebou nese nejen to, že namátková kontrola může majitele objektu vyjít pěkně draho, ale především je tu dost velké riziko vzniku požáru a tak také mnohočetné ztráty na majetku. Už jen z tohoto důvodu je pro firmy nutné, aby skutečně a hlavně ve svůj prospěch tak konaly a své zanesené komíny si nechali pročistit.

Opět je nutno zmínit, že dobré pojištění, v tomto ohledu drahé pojištění, není vhodnou ochranou.

Pro podnikatele je také dost zásadní fakt, že pokud v objektu jejich firmy začne hořet, vzniká nejen škoda na majetku, ale také dalším rozvoji firmy, protože vždy tak bude část provozu omezena, nebo úplně zamezena a tak každá firma přichází o velké částky z tržeb, výdělků.

Lhůty kontrol a revizí plynových zařízení

Přitom nařízení vlády, vyhlášky o provádění revizí komínů neplatí jen pro ty, co topí klasickým způsobem, tedy kamny a topení dřevem, ale také se revize vztahuje i na ty, co mají plynová zařízení. Zde platí také důležité pravidlo a to, že zde se obzvlášť musí počínat zodpovědně, neboť se u nás ročně otráví ze zplodin, vzniklých právě nekontrolovaným zařízením, několik desítek lidí. A to je velké číslo, bohužel také zbytečné.

Revize servisním technikem spotřebiče se provádí jednou ročně. Stejně tak i kontrola plynových rozvodů a zařízení.

Přitom plná revize plynových rozvodů a zařízení je v povinnosti provádět jednou za tři roky a talková zkouška plynovodu má vždy platnost maximálně na půl roku, tedy je v tomto termínu nutná provádět.

Revizní zpráva jako důležitý doklad

Je potřeba myslet nejen na dodržování zákona, nařízení vlády, vyhlášek a všech dalších pravidel, ale především i na to, že jde hlavě o vlastní bezpečnost, ochranu majetku svého, ale i blízkých, také ochranu zdraví, svých nejbližších, ale i okolí. Cokoli, co se nedbalostí může stát, může nejen tížit peněženku, ale především svědomí. Na to je především potřeba myslet a počínat si vždy zodpovědně. Revizní zpráva tak má cenu zlata a je vydána vždy způsobilou osobou, která takové prohlášení může vydat. Pokud by k neštěstí přece jen došlo, pak i revizní zpráva může být právě důležitý dokument pro pojišťovnu, kde alespoň tak v případě neštěstí, můžete žádat náhradu za škodu, pokud máte sjednané pojištění.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace