Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Revize požárních hydrantů

Požárních hydrantů je několik nejen ve správě velkých měst, ale i malých obcí. Slouží primárně k tomu, aby v případě potřeby zásobovali danou oblast vodou. Tedy v době, kdy vypukne požár a je potřeba provádět hašení vodou. Aby tak hasiči nemuseli dojíždět daleko a raději se tak věnovali požáru a jeho ničení, pak proto existují požární hydranty, jež jsou k tomu určené. Samozřejmě že se vodou hasí pouze klasické požáry, rozhodně ne elektrické zařízení pod proudem. To sice ví každý správný hasič, ale někteří lidé na tuto skutečnost zapomínají a v panice jsou schopni provést téměř cokoli.

Revize požárních hydrantů

A aby požární hydrant fungoval v době, kdy má, je nutné provádět pravidelné revize požárních hydrantů, nejen proto, že je to důležité z pohledu funkčnosti, ale také to nařizuje zákon. Provádět totiž alespoň jednou ročně pravidelnou revizi požárního hydrantu ukládá sama vyhláška zákona o požární prevenci. Samotný rozsah kontroly vychází pak z kategorického zařazení hydrantu a jeho obecné funkčnosti.

Jak se provádí revize požárních hydrantů

Revizi požárních hydrantů provozuje speciální firma, osoba, které na to mají zvláštní povolení a osvědčení a vždy se, logicky, provádí revize v prostorách, ať už nadzemních, podzemních nebo nástěnných hydrantů tam, kde jsou požární hydranty nainstalovány. Normativní požadavky na kontrolu a revizi požárního hydrantu jsou dány pevně, vždy však určují provádět pečlivou kontrolu v rozsahu alespoň několika desítek parametrů. A taktová revize je prováděna od tlaku vody, až po konečné zavodnění a označení požárního hydrantu.

Kdo může provádět revizi požárních hydrantů

Vlastníme osvědčení o způsobilosti pro úsek požární ochrany, které přímo vydává Ministerstvo vnitra, respektive ministr a pak také osvědčení k provádění revizí vydává firma s aprobací pro tuto činnost.

Kolik stojí revize požárního hydrantu

Záleží vždy na konkrétní firmě, která revize provozuje, každopádně tradiční cena je okolo padesáti až sto koruny na jeden hydrant, v závislosti na ceníku a také typy požárního hydrantu, dále pak na množství, protože dost často se provádí revize rozsáhlé, kde je kontroluje a prověřuje několik hydrantů. V této souvislosti totiž většinou poskytujeme množstevní slevu, ale vše také obvykle záleží na domluvě, navíc pokud si objednáte cyklické revize, může vám být upravena smlouva. Určitě vám rádi vyjdeme vstříc.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace