Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu

C e n t r u m B O Z P p r o f i r m y a p o d n i k a t e l e


Revize strojů

Pokud máte ve své výrobní dílně jakékoli stroje, ať už elektrické, nebo poháněné jiným pohonem, je nutné, aby všechna tato zařízení měla platnou revizi, přesně v zákonem daných termínech. Pokud totiž stroj neprojde pravidelnou revizí, nejen že hrozí riziko vzniku zranění, až s fatálními následky, ale především pokud k něčemu nešťastnému dojde, pojišťovna jistě nevyplatí škodu, na základě nedodržení pravidelných prohlídek a revizí stroje.

Pokuta, pokud nebude revize

Dost často lidé a zejména majitelé různých strojů berou tuto skutečnost na lehkou váhu a nepřijde jim až tak nutné se starat o to, aby pravidelné revize probíhaly a byly provedeny řádně, dle jasných instrukcí a dle platné legislativy. Bohužel to je pak, v případě kontroly, nebo jiných událostí, stojí velice nemilou, tučnou pokutu, podle rozsahu až dva miliony korun. To už je přece jen částka, která se nevyplatí, pokud necháme záležitosti plynout jen tak zbůhdarma.

Revize? – podle skupin a tříd

Jak často se provádějí revize strojů? Vše závisí na rozdělení podle tříd a skupin. Skupina určuje druh stroje, třída pak typ ochrany, kterou je potřeba provádět a zabezpečit. Obecně jsou používané stroje rozděleny na ty, kde se pravidelná revize musí provádět od tří do dvaceti čtyř měsíců, nejčastější jsou právě ty, kde se pravidelné kontroly odborníkem a schváleným revizorem konají jednou ročně.

Kdo provádí revize

Samozřejmě že pravidelné revize musí dělat také revizor, člověk se chváleným a čestným uznáním, ještě je oprávněn tuto činnost vykonávat. Člověk, který provádí revize, musí mít také osvědčení o tomto výkonu, které by vám měl předložit, aby tak ukázal na to, že je skutečně oprávněnou osobou, která může tuto činnost vykonávat. Aniž byste požadovali, musí mít platný certifikát a tím je i prověřit. Dokonce, pokud máte o jeho schopnostech a aprobaci jakékoli pochybnosti, můžete si je prověřit u orgánu, který mu povolení vydal. Přece jen je ve hře váš majetek a vy zodpovídáte za životy a zdraví dalších lidí.

Nejen majetek, ale i životy

Přesně tak, pravidelné revize se musí provádět nejen proto, že je tak ochráněna výkonnost takových strojů a jejich výkon je v plné síle, ale také pro to, že v sázce jsou životy a zdraví lidských jedinců. Pokud totiž není provedena pravidelná a předepsaná kontrola dle zákona, pak se může i stát, že se někde něco uvolní a způsobí tak nejen neštěstí a škodu na majetku, ale především pak také na zdraví jedinců, někdy bohužel i s fatálními následky. Jistě nechcete mít „na triku“, něco tak nešťastného.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

bezpečnost na pracovišti
povinné školení BOZP prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP a PO.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace